I år 2022 er vi i styret overbevist om at vi kan gjennomføre handlingsplanen som skal gjennomgås på årsmøtet . På årsmøtet har du mulighet til å komme med ønsker om tema, studieringer og andre ideer du måtte ønske om hva styret kan/skal få gjennomført i år 2022.