Vi oppfordrer til å ta med barn og barnebarn for at de kan lage egne kasser. Hver enkelt må kjøpe inn materialer, hagelaget holder maling.

Påmelding til studieleder Liv Rigmor Sølland tlf. 95821313
mail: liv.rigmor.soelland@gmail.com. Innen 07.02.22

Studieringen koster kr. 100 for medlemmer, kr 200 for ikke medlemmer.
Barn/unge gratis.

Du finner mange forslag til fuglekasser på internett f.eks pinterest, noen av oss har også bøker med forslag til flotte fuglekasser. Det er bare fantasien som begrenser.