Møtet holdes i lokalet til Jevnaker folkebibliotek, Storgata 24 , 3520 Jevnaker.
Det blir vanlige årsmøtesaker.
PS: på grunn av pandemien som fremdeles plager oss, kan det hende vi ikke får gjennomført årsmøtet som planlagt. Melding vil bli sendt alle medlemmer.