Søndag 26. juni 2022 avslutter vi Hagefestivalen med spennende åpne hager. 

Åpent mellom kl 12.00 og kl 17.00. Velkommen.

*Skålerudsvegen 53, Dokka. Veletablert pryd og nyttehage. Mikroklima og frodig vekst. (biler kan kjøre opp, men busser må stanse nede ved veien).

*Gartnervegen 3, Dokka, Mange gode og kreative ideer. Gjenbruk er stikkordet her.

*Heimskogen 12, Dokka.  Relativt nyetablert hage med mange flotte løsninger og kreative sprell. (godt med parkeringsplasser)

Hagene vil bli skiltet.