Innkalling til årsmøte i 2023

Det kalles med dette inn til årsmøte på biblioteket på Lena.

Torsdag 26.10.2023, kl. 18.00- 19.00.

Saker til behandling

SAK l Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive protokollen.

SAK 2 Årsrapport

SAK 3 Årsregnskap

SAK 4 Arbeidsplan og budsjett kommende periode

SAK 5 Innkomne saker

SAK 6 Valg.        

Velkommen

 

Velkommen!