Velkommen til en kreativ og ispirerende kveld med hageplanlegging.

Østre Toten Hagelag og Østre Toten Folkebibliotek ønsker hjertelig velkommen til inspirasjonskveld!

Dette kan du forvente: Foredrag fra Gartner Nyhus v/Guro og Siv hvor vi
hører om prinsipper som er lurt å følge når man skal skape – eller reskape – en hage.
Påfølgende idémyldring og erfaringsutveksling med kaffekoppen i hånda.
Ta gjerne med en skisse av egen hage, blokk og penn! Et kartutsnitt som du har printet ut fra www.kartverket.no/eiendom vil gi et veldig godt utgangspunkt. Det er også
tilgjengelige pc’er på biblioteket til akkurat dette. Du får kyndig veiledning, tips og
ideer fra Guro og Siv. Biblioteket legger også fram aktuelle bøker som man kan kikke i –
og låne! Hvor grundig du vil gå til verks, bestemmer du helt selv!

Har du lyst til å bare se og høre på, og vente med å gjøre noe til du kommer hjem, så er det også lov!

OBS! arrangementet er åpent for ALLE!
Inngang kr 100,-. Hos oss kan du betale med VIPPS
Gratis bevertning: Vi byr på kaffe/te og kaker

Velkommen!

Hage