Studiering: Et år i min hage
 
Start 3.7 2022 kl 17

Slutt: som deltakerne blir enige om

 

Under finner dere en omtrentlig oversikt over tema vi er innom. Vi kommer helt sikkert ikke til å følge denne planen slavisk, men ta litt ut fra hva som passer der vi er.
To samlinger er planlagt nå, de to siste kommer etter ferien.
Vi håper riktig mange vil delta , og vi oppfordrer spesielt nye medlemmer til å bli med, dette er veldig lærerikt og sosialt med masse tid til å bli kjent.Koreabronseblad
Gratis deltagelse!
 
Lærere blir Gunn Elin Børthus, mangeårig medarbeider på Ringstad planteskole og hagesenter, og Gerd Ellen Ottersen alias Hagespiren, podcast som har masse lyttere over hele landet.

 

 
1. samling, hos Gunn Elin, Sagvollvegen 419 2833 Raufoss

Introduksjon til kurset. Presentasjon av deltakerne og deres hagespørsmål.
Stikkord
Skjøtsel året rundt. Vår (bl.a. beskjæring og gjødsling), sommer og høst.
Demonstrasjon/forelesning/diskusjon.
Deltakernes spørsmål

 

2. samling hos Gerd Ellen, Vestbakkvegen 12 2840 Reinsvoll

Tema: Hageplanlegging
Stikkord
Langsiktig hageplanlegging. Planteskisser, målestokk, hvordan man går fram for å lage egen hageplan.
Hvilke ønsker har jeg for den ferdige hagen.

 

3. samling

Tema: Jord og jordkvalitet
Stikkord
Kompost, dekkmaterialer, kanter/avgrensninger, nyttehagen/grønnsakhagen. Insekter
Mikroliv og vedlikehold.

 

4. samling

Tema: Plantevalg
Stikkord
Aktsomhet, fremmedartslista, Artsdatabanken, Evaluering av kurset.
Problemstillinger
Hvilke plante hvor og hageeiers ansvar.
 
Velkommen skal dere være, alle sammen.