HAGEN TIL KAREN NORDBY OG STEIN KNUTSEN Kirkevn 11, Raufoss 

HAGEN TIL GERD ELLEN OTTERSEN Vestbakkvn 12, Reinsvoll

HAGEN TIL RAGNHILD OG BJØRN KARLSEN, Eriksrudvn 175, Bøverbu

Kr 20,- betales ved innang, se etter Det Norske Hageselskap skilting

VIPPS 547613