Sted: Ås menighetssenter, Svein Erik Strandlies veg 10, Reinsvoll

Tid: 9.mars kl 19.00

Sigrid-Ann Mortensen er guide i Botanisk hage i Oslo, og styremedlem i Nordstrand hagelag. Har også vært småskala-birøkter. Hun er særlig opptatt av alle våre ville pollinerende insekter, og samspillet mellom disse viktige insektene og plantelivet er det som har opptatt mye av interessen og tiden i mange år. Særlig om hvilke planter som tiltrekker seg hvilke insekter. Sammen med en stor gruppe fra mange organisasjoner (”Pollinatornettverket”) har hun vært med på å finne fram til planter som er gode for insektene og presentere dem i https://blomstermeny.no.

Sigrid Ann Mortensen

Disse insektene er veldig viktige, og det er en kjennsgjerning at det blir færre av dem.  Vi som hageeiere kan gjøre mye for å øke mulighetene for disse viktige insektene med hva vi dyrker i hagene våre.  Men for å vite hva vi bør gjøre må vi vite litt mer om hvem disse insektene er og hva de liker og ikke liker.  Det kan vi få vite mye om fra Sigrid Ann.  Vi gleder oss til å få besøk av denne kunnskapsrike og inspirerende damen.  Hun tar også med noen spennende insekthotell fra butikken til Naturhistorisk museum.  Der ser man inn til insektene og larvene som ligger inni.  Disses selges for 420 kr. 

Velkommen til alle interesserte, både medlemmer og ikkemedlemmer.