Beskjæringsdemonstrasjon av frukttrær og prydbusker

Av Wenche Røtterud,
mar
Granveien 10D