Denne septemberkvelden gjester Berit Swensen oss. Overskriften for foredraget er "Fruktbar jord er en levende organisme!" Skal vi lykkes med jordforbedring må vi vite hva som faktisk forbedrer jorda! Nøkkelen er å stimulere livet i jord og her er bruken av ulike typer kompost et viktig hjelpemiddel.

Portrett av Berit Swensen

Berit er biolog og dr.scient. innenfor jord- og plantevitenskap, har jobbet flere år med økologisk landbruk og biologisk jordkvalitet. Hun kan nå også kalle seg "Gartner med antikvarisk kompetanse" og er ansatt som prosjektleder og "Fagkoordinator gartner" i Østfoldmuseene/Rød Herregård.

For dere som gjerne ønsker vite mer om henne, kan dere lese videre:

"Jeg er biolog med plantefysiologi og jordbiologi som fagfelt. Samspillet mellom jord og planter har alltid fascinert meg, og etter noen år som forsker på Ås ønsket jeg å bidra innenfor økologisk landbruk. For Biologisk-dynamisk forening skrev jeg boka «Et levende mangfold» og for OIKOS-Økologisk Norge utarbeidet jeg i 2009 rapporten «Økologisk jordbruk og klima». Etter dette ble det flere år hvor jeg via VitalAnalyse var tilknyttet prosjektet «Levende Matjord» hvor jordbiologi og jordas iboende fruktbarhet sto i fokus. Det ble mange timer ved mikroskopet for å undersøke innholdet av mikroorganismer i jord innhentet fra åkre rundt om på Østlandet. I dette prosjektet jobbet vi også mye med kompostering, og undersøkte hvordan ulike komposter og gjødseltyper innvirker på livet i jorda.

I 2016 hadde jeg behov for en liten kursendring og ville la hageinteressen få mer plass. Det førte meg til studiet «Historiske grøntanlegg» ved Norges grønne fagskole – Vea, og jeg har vært så heldig at jeg etter dette har fått jobbe med skjøtsel- og utviklingsprosjekter i Rød Herregårds unike hage og parkanlegg."

I juli var det en artikkel i HA om Berit og vandring på Rød:
https://www.ha-halden.no/store-planer-for.../s/5-20-1170210

Vi holder til i kantina på Halden vdg skole, avd, Risum.

Møtet er åpnet for alle. Ta gjerne med en venn slektning og/eller kollega til en lærerik kveld. Det blir anledning til å kjøpe kaffe med noe attåt, og det blir loddsalg med fine premier.

Vel møtt! 🌻

/May-Liss Harseth,
på vegne av styret i Halden hagelag