Eplefestivalen på Hvaler

Av Else Dahl,
sep
Rove, Kirkøy

Eplefestivalen foregår på Rove, Kirkøy