Kl. 17:30 møtes vi hos Anne Marit. Hun lærer oss hvordan vi sanker frø fra ulike planter.