Foredrag og program starter 18.30. "Åpent hus" fra 18:00.