Innkalling til Årsmøtet 2023

Hageselskapet Rogaland innkaller med dette til 

Årsmøtet 2023 i Hageselskapet Rogaland

Lørdag 11. mars – søndag 12. mars 2023, på Sola,

Quality airport Hotel

Endelig innkalling og saksliste sendes lagene minst 14 dager før møtet.

Saker som lokallagene ønsker behandlet på representantskapsmøtet må sendes skriftlig til styret v/sekretæren 

På mail til rogaland@hageselskapet.no eller

Pr post til Barkveien 10, 4330 Ålgård

innen mandag 13. februar!

Deler av de grønne innslagene vil ha innslag om roser, og vi får besøk av Nadja Telste, en virkelig roseentusiast fra Kvinnherad hagelag og som er styremedlem i Norsk roseforening. Det er bare å glede seg, hun er flink!

På vegne av styret

Henry

Årsmøtedeltakere