Robåten ble satt i rundkjøringen nede ved Dreggjavik og hagelaget fikk i oppdrag å pynte den med blomster. Et flott samarbeidsprosjekt mellom hagelaget og løvene. Områdeutvalget for Forsand og Høle støttet oss med penger for å få gjennomført prosjektet. 
Nå bugner robåten med sommerblomster og til høsten setter vi ned mengder med løk til en flott vårblomstring.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra fastboende, hyttefolk og andre tilreisende. Det er kjekt!