Hosta - mer enn en skyggeplante.

Vi får besøk av Gina Wigdel som har over 300 hostasorter i sin hage. Hun gir råd om stell og  ulike sorter. Salg av hosta.  Rundstykker og Kaffe/te. Utlodning. Entre kr. 50,-. Åpent for både medlemmer og de som ikkeer medlem.