Årsmøtesaker. Innkalling med saksliste blir sendt til medlemmene på e-post.

Beskjæring og poding er tema på møtet. Mer info kommer.

Enkel bevertning, inngang og lotteri.

Møtet er åpent for alle. VELKOMMEN!