Årsmøte 19.00-19.30 med årsmøtesaker. Innkalling blir sendt medlemmene.

Tema for kvelden:

Pollinerende innsekter i hagen ved Oddvar Mydland og Kari Johanne Krone Bergen

Planteliste for pollinerende insekter og blomstereng ved Sokndal hagelag

Erantis

Bie i Erantis en tidlig vårdag

 

Bomull, medisinplanter og rapsolje til biobrensel er andre eksempler på nyttevekster som er avhengig av pollinering. Pollinerende insekter frakter pollen fra blomst til blomst. For dem er det samling av mat til eget avkom. Samtidig sørger de for at det skjer en befruktning av plantene. Mer enn tre-firedeler av verdens matplanter som for eksempel frukt og bær, erter og bønner, men også kaffe og kakao, er helt eller delvis avhengig av insekter eller andre pollinatorer (bestøvere) for å gi gode avlinger.

Forsvinner de, mister vi ikke bare mange viktige næringskilder, vi mister også livsviktig artsmangfold. De viktigste grunnene til at insektene dør er utbygging, ensidig landbruk, skogbruk og forurensing som berøver dem bosteder og matkilder.
Vi kan hjelpe!
Hagefolk, enten vi har tradisjonell hage, balkong eller en pallekarm, er opptatt av å hjelpe insektene. Sørg for blomstrende planter i hagen din gjennom hele sesongen, og mulighet for bosteder! Ikke rydd for grundig, litt rusk og rot gir boliger for små venner.