Me besøkar Helene og Lars Våge i Våge. Dei driv Suldalshonning.no og vil fortelja om både bier og produksjon. Me vil og få litt smaksprøvar. For dei som vil arrangere me ein gåtur gjennom Hylskaret frå kl 17. Dei som ikkje vil gå møte opp i Våge kl 18:00. Kr 250 pr stk. Alle er velkomne!