Planteloppemarked på Bjødnateigen på Sand. Her kan ein finna rimelige planteskattar. Kom gjerna med overskuddsplanter frå eigen hage. Alle er velkomne!