Laurdag.

Hageselskapet startar opp med lunsj for deltakarane i lokallaga. 

Flora Samfunnshus

Kl. 14.00 Dennis Anbjørnsen – Spiselighage

Kl. 1530 Lotteri (ca.)

Kl. 1600 Susan Stavøstrand. (ca.)  - Bruk og konservering av det vi kan dyrke i drivhus og hage.

Ca. Kl. 1730 Lotteri trekking

Stopp ved Vesle Kinn på tilbaketuren til hotellet. Kort orientering.

Kl. 20.00 Middag for deltakarane frå lokallaga med evt.make.  

Søndag.

Kl. 10.00 Årsmøte for deltakarar frå lokallag. 

Kl 11.00 Hagelagets time.  m/innslag frå Marit Benz. 

Kl. 13.30 Besøk på Hageland, Rognaldsen gartneri.