Vi får besøk av Kjersti Bergesen. 

Ho er eit kjent namn i tv-ruta.  Tid for hjem og Tid for hage er henna program. 

No kjem ho til vårt "fylke" og vil ha to foredrag. 

Kl 13.00    Ta uterommet på alvor.

ca, kl 15.00 Min eigen pottehage. 

Pris medlem. kr 150,- 

Ikkje medlem. kr 200,- 

Velkommen  

 

I år her Kjersti tilbake på hagemessa som er i Lilestrøm 21. - 23. april. 

ps://hagemessen.no/kjersti-bergesen-tilbake-pa-hagemessen-i-2023/