Førde hagelag deltek handverks- og husflidsmesse i Movika søndag 12. september fra kl1200 - kl1600 og ønskjer alle velkommen på besøk i urtehagen.

Vi har "visning" i urtehagen for dei som ønskjer. Førde hagelag ønskjer auka fokus på "hagerømingar" og har med aktuell informasjon. Elles vil vi vise fram noko frå våre aktivitetar i hagelaget.