Vi reiser på hagevandring på Leikanger. 

Klokkeslett er ikkje avklara, så sjekk nettet evt facebook, Sogndal hagelag.   

Evt ta kontakt med Inger Johanne Solheim, tlf. 909 19 030. 

VELKOMMEN!