Årets julemøte vil innholde vanlige årsmøtesaker - årsmelding - valg - kaffe og kaker, og loddsalg.