Medlemsmøte "Formering av planter i egen hage"

Av Rigmor Dahle,
mar
On
Moholt menighetshus

Dagfrid Enga Fenstad kommer og forteller om formering av hageplanter.