Åpen hage hos Anne Britt Mathisen, Bråtengata 4, Porsgrunn.

Av Marit Lunde,
mai
Ma
Bråtengata 4, Porsgrunn

Hagen ligger nydelig til ved Porsgrunnselva og har meget variert beplantning. Her finnes bl.a. rhododendron, azalea, magnolia, japansk lønn og mange andre busker, trær og stauder.