31. januar 2022 kommer @plantegutt Sindre Svinnes til Skien hagelag. Han vil dele med oss sine erfaringer om inneplanter. Møtet er i Hauges Minde kl.19.00. Vi tar kr. 50.00 i inngangspenger som inkluderer kaffe/te og hjemmebakte kaker. Loddsalg.  Alle er hjertelig velkomne.