På hagevandringene besøker vi ulike hager for hygge og inspirasjon. Oppmøte ved Coop, Storsteinnes kl 18:00 (dersom ikke annen beskjed gis) samkjøring for de som kan. Det er utlodning på alle, så husk gevinst.