Liv Marit Meyer Petersen holder kurs for våre medlemmer i Bokhasi-kompostering. Kurset går over tre kvelder: 22. mars, 3. mai og 31. mai. 

Maks 10 deltakere

Kursavgift kr 400