Uten at du legger merke til det har filtarven vokst seg utover et stort område og blitt nesten ugjennomtrengelig.

Botanisk navn: Cerastium tomentosum og Cerastium biebersteinii.

Risikovurdering: SE (Svært høy risiko). Forbudt å omsette, dele og sette ut. 

Familie: Nellikfamilien

Opprinnelse: Sør-Italia (filtarve) og Krim (sølvarve).

Spredningmåte: Hovedsakelig med frø som spres effektivt ved tråkk fra folk og dyr.

Biologi: Mattedannende, hardfør, flerårig urt, 15 cm høy med smale, hvithårete blad og stjerneformede blomster.

Invaderer: Filtarve og sølvarve er kalkelskende og særlig et problem på øyene i indre Oslofjord. Der etablerer de store matter og fortrenger sårbare, rødlistede arter. De er ellers å finne i mange naturtyper, på skrotemark og langs veikanter. Er kanskje bare i begynnelsen av sin spredning.

Håndtering: Minimum å fjerne frøstander for å hindre ytterligere spredning. Ved fjerning, grav opp plantene og lever dem ved et gjenvinningsanlegg for hageavfall. Følg opp med fjerning av frøplanter som spirer.

Spesielle kjennetegn: Sølvskimrende, bunndekkende planter med kritthvite blomster.

Utbredelse: Hovedsakelig på Østlandet og langs Sørlandskysten, men er funnet så langt nord som i Troms. 

Fordypning: Artsdatabanken

Forvekslingsarter: Sølvarve (Cerastium biebersteinii) og filtarve (Cerastium tomentosum) er så like at de omtales som én.

Alternativer

Mange av plantene som er blitt forbudt har gode egenskaper, sett fra et hageperspektiv. De er frodige, tiltrekker insekter, dekker godt, har riktig farge, eller andre kvaliteter som gjør det vanskelig å fjerne dem fra hagen. For at det skal bli lettere å fjerne dem, kommer vi her med forslag til gode alternativer. Planter som kanskje har like gode egenskaper, men som er mindre hissige mot naturen vår.

  • Lammeøre (Stachys byzantina) H6
  • Engnellik (Dianthus deltoides) H7–8
  • Fjærenellik (Dianthus plumarius) H7
  •  Fjærekoll (Armeria maritima) H7
  • Sandmalurt (Artemisia stelleriana) H6
  • Snøsløyfe (Iberis sempervirens) H6
  • Vårfloks (Phlox subulata) H6–H7
  • Junkersildre (Saxifraga paniculata) H8