Vårt formål er å fremme hageglede og formidle kunnskap om bærekraftig hagekultur, naturmangfold og grønne omgivelsers positive helseeffekt. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge. Med hage mener vi alt fra den private balkong, terrasse og hage til fellesareal i boligområder, offentlige anlegg og store kulturlandskap.

Arbeider over hele landet

Om lag 22 000 medlemmer er organisert i ca. 270 hagelag over hele landet. Lagene er samlet i 18 regionavdelinger. Hovedadministrasjonen ligger i Oslo.

Informasjon og inspirasjon

Hageselskapets logoHageselskapet tilbyr kunnskap, inspirasjon og hageglede gjennom vårt eget blad Norsk Hagetidend, hjemmesiden vår, nyhetsbrev, regionavdelingenes årsprogram Hva skjer, Facebook og Instagram. Våre lokale hagelag driver utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet, forhandler lokale rabatter, inviterer til planteloppemarked, hagevandringerog sosiale tilbud med hagefokus. Hageselskapet yter faglig bistand til medlemmene og samarbeider med offentlige miljøer og næringsliv. 

For hageglede siden 1884

Det norske hageselskap ble etablert i 1884 under navnet Selskabet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Arbeidet omfatter i dag alt som har tilknytning til den grønne delen av våre omgivelser, slik at det skal fungere visuelt, dyrkingsmessig og funksjonelt. Vår virksomhet finansieres hovedsaklig gjennom medlemskontingenten og i tillegg en liten andel offentlig tilskudd.

Kongelig beskytterskap

H.M. Dronning Sonja er Det norske hageselskaps høye beskytter. Det er vi takknemlige for og stolte over.

Årsrapporter

Hageselskapets årsrapport 2023 (PDF, 1MB)
Hageselskapets årsrapport 2022 (PDF, 1MB)
Hageselskapets årsrapport 2021 (PDF, 1MB)
Hageselskapets årsrapport 2020 (PDF, 4MB)
Hageselskapets årsrapport 2019 (PDF, 5MB)
Hageselskapets årsrapport 2018 (PDF, 14MB)
Hageselskapets årsrapport 2017 (PDF, 6MB)
Hageselskapets årsrapport 2016 (PDF, 1MB)

Personvern

Det norske hageselskap forplikter seg til å behandle personopplysninger om medlemmer og kunder forsvarlig. Vi følger til enhver tid gjeldende lover og regler for personvern. Hageselskapets personvernerklæring

 

Fakta om Hageselskapet