Blomstene til kanadagullriset er gule og samlet i pyramideformete hoder som blomstrer fra august til oktober. Plantene blir 90–180 cm høye og er kraftigvoksende. Stilkene er stive, opprette og har mellomgrønne, lansettformete, tannete blad. Kanadagullris har krypende jordstengler og danner mengder av lette frø som spres med vind, vann, dyr og mennesker. Der den får vokse uforstyrret kan kanadagullris dekke store, sammenhengende områder.

Botanisk navn: Solidago canadensis

Risikovurdering: SE (Svært høy risiko). Forbudt å omsette, dele og sette ut. 

Familie: Kurvplantefamilien

Opprinnelse: Østlige USA

Spredningmåte: Frø

Detalj av kanadagullris

Biologi: Trives i all slags jord, liker både sol og halvskygge.

Invaderer: Grasmark, skog- og vegkanter, langs jernbanelinjer og på ikke-produktiv mark.

Håndtering: I og med at planten danner mange og lette frø som spres med vinden, er nedklipping av frøstanden effektivt for å hindre spredning. Andre tiltak er oppspaing og eventuelt gjentatt slått før blomstring for å tyne plantene.

Utbredelse: Nord til søndre Nordland, men er sjelden på Vestlandet og i Midt-Norge. Se artens utbredelse og les mer og kanadagullris hos Artsdatabanken

Forvekslingsarter: Kjempegullris (Solidago gigantea ssp. serotina). Det er sannsynlig at såkalt hagegullris, som beskrives i Hageselskapets sortsliste, omfatter begge arter, både kanadagullris og kjempegullris.

Alternativer

Mange av plantene som er blitt forbudt har gode egenskaper, sett fra et hageperspektiv. De er frodige, tiltrekker insekter, dekker godt, har riktig farge, eller andre kvaliteter som gjør det vanskelig å fjerne dem fra hagen. For at det skal bli lettere å fjerne dem, kommer vi her med forslag til gode alternativer. Planter som kanskje har like gode egenskaper, men som er mindre hissige mot naturen vår.

  • Hageballblom (Trollius asiaticus) H7
  • Gul daglilje (Hemerocallis lilioasphodelus) H8
  • Praktnøkkeltunge (Ligularia x hessei) H7
  • Breinøkkeltunge (Ligularia dentata) H7
  • Praktryllik (Achillea filipendulina) H5
  • Kransøye (Coreopsis verticillata) H5–6
  • Praktsolhatt (Rudbeckia fulgida) ‘Goldsturm’ H5
  • Rusoløye (Heliopsis helianthoides) H7