Nyperose, rukkerose, rynkerose, kjært barn har mange navn – i hvert fall var den kjær, og fremdeles er den en svært vanlig plante i norske hager. Rynkerosen får rosa eller hvite blomster og utvikler store, oransjerøde, kjøttfulle, runde og litt flattrykte nyper. Bladene er rynkete og greinene er tett besatt med hår og torner. Rynkerose setter rotskudd og greier seg godt på strender der den binder sand og tåler saltholdig, skrinn og tørr jord. I tillegg sprer den frø ved hjelp av nypene. 

Sjokkrosa rynkerose med friskt grønne blad.

Botanisk navn: Rosa rugosa

Risikovurdering: SE (Svært høy risiko). Forbudt å omsette, dele og sette ut. 

Familie: Rosefamilien

Opprinnelse: Nordøst–Asia

Spredningmåte: Plantene setter mengder rotskudd. Løsrevne rot- og stengelbiter kan også bidra til spredning, på land, men også i vann. I tillegg spres plantene med frø. Nyper føres med havstrømmer eller de blir spist av fugl. Dermed spres frø lokalt til nye områder, også over større avstander.Røde nyper av nyperose.

Biologi: Flerårig, remonterende (gjenblomstrende) busk. 1–2 m høy. Danner et ugjennomtrengelig kratt som kan hindre ferdsel på attraktive strandområder. Vokser raskt og fortrenger andre både vanlige og mindre vanlige arter.

Invaderer: Vokser på strandmarker hvor den tåler saltholdig, skrinn, grov og tørr jord. Er lyskrevende. Invaderer foruten strender, lysåpne sletter og skrotemark.

Rynkerose på et svaberg ved havet.

Håndtering: Nedkutting over flere år. Bekjempelse er vanskelig og krever tiltak over flere år.

Spesielle kjennetegn: Både plantene og frøene tåler salt. Er blitt en internasjonal problemart, spesielt langs strender.

Utbredelse: Vanligst i kyst- og fjordstrøk i Sør- og Midt-Norge, men fins nord til Troms. Mindre vanlig og mindre problematisk i innlandet, men ser ut til å få stadig nye forekomster langs innsjøer, som Mjøsa og Randsfjorden. Se utbredelse og les mer om arten hos Artsdatabanken.

Alternativer

Mange av plantene som er blitt forbudt har gode egenskaper, sett fra et hageperspektiv. De er frodige, tiltrekker insekter, dekker godt, har riktig farge, eller andre kvaliteter som gjør det vanskelig å fjerne dem fra hagen. For at det skal bli lettere å fjerne dem, kommer vi her med forslag til gode alternativer. Planter som kanskje har like gode egenskaper, men som er mindre hissige mot naturen vår.

  • Eplerose (Rosa rubiginosa-gruppen) H7
  • Dokkenrose (Rosa nitida) ‘Defender’ H7–8
  • Mandarinrose (Rosa moyesii) ‘Nevada’ H6
  • Damaskenerrose (Rosa x damascena) ‘Blush damask’ H5
  • Fylt kanelrose (Rosa majalis var. foecundissima) H8
  • Rosa ‘Ritausma’ E H8
  • Rugosa hybrid (Rosa rugosa-gruppen) ‘Therese Bugnet’ H6