Ikke ulik gravbergknapp, kryper denne lille, uanselige fremmedkaren seg utover varme berg langs kysten vår. Verken salt eller sterk sol hindrer den fra å danne tette, sammenvevde matter, som i enkelte områder fortrenger stedegne, og noen ganger sjeldne arter. Sibirbergknapp er hovedsakelig et problem i indre Oslofjord, sør til Grenland, men her er det store mørketall. 

Botanisk navn: Phedimus hybridus

Risikovurdering: SE (Svært høy risiko). Forbudt å omsette, dele og sette ut. 

Familie: Bergknappfamilien

Opprinnelse: Ural

Spredningmåte: I likhet med gravbergknapp en typisk hagerømling spredd fra hytter i strandsonen. I norsk natur spres sibirknapp hovedsakelig såkalt vegetativt (ukjønnet formering, altså med plantedeler). Sideskudd vokser horisontalt og setter røtter.

Biologi: Flerårig sukkulent plante som raskt dekker store områder med tett, sammenvevd vekst. Tåler salte vinder og sterk sol og kan på solfylte steder danne heldekkende matter.

Invaderer: Sprer seg sakte, men sikkert, særlig som utkast fra hager og hytter. Sibirbergknapp er en art i spredning, særlig på såkalt grunnlendt og åpen mark i kystnære strøk, der kan den bli problematisk for opprinnelige arter. Spredning har særlig økt i området fra Mjøsa og sør til Grenland. Utenfor dette området er arten ikke en trussel mot biologisk mangfold. Sibirbergknapp er ikke et like omfattende problem som gravbergknapp.

Håndtering: Fjernet plantemateriale leveres til et gjenvinningsanlegg for hageavfall.

Utbredelse: Nord til Sør-Trøndelag med noen slengere i Nordland. Mye fortetting lokalt. Det er også antatt at det er store mørketall for denne arten. Se utbredelse og les mer om arten hos Artsdatabanken

Synonyme navn: Aizopsis hybrida og Sedum hybridum.

Forvekslingsart: Gravbergknapp (Phedimus spurius).

Alternativer

Mange av plantene som er blitt forbudt har gode egenskaper, sett fra et hageperspektiv. De er frodige, tiltrekker insekter, dekker godt, har riktig farge, eller andre kvaliteter som gjør det vanskelig å fjerne dem fra hagen. For at det skal bli lettere å fjerne dem, kommer vi her med forslag til gode alternativer. Planter som kanskje har like gode egenskaper, men som er mindre hissige mot naturen vår.

  • Broddbergknapp (Sedum rupestre syn. Sedum reflexum) H7
  • Bitterbergknapp (Sedum acre) H5
  • Steinmuregull (Waldsteinia geoides) H6
  • Sibirmuregull (Waldsteinia ternata) H6
  • Bronsekryp (Acaena microphylla) H5
  • Hagekryptimian (Thymus praecox ssp. praecox) H6
  • Høstbergknapp (Hypotelephium ewersii) H7