En av grunnene til at vi før ønsket å dyrke hagelupin, var rotas spesielle egenskaper som jordarbeider og næringsfanger. Men nå er altså hagelupinen både forbudt og uønsket. Det samme gjelder for sandlupin og jærlupin, og 23 andre navngitte planter.

Endrer jorda

Disse tre lupinartene fortrenger markblomstene våre og andre hjemmehørende arter. Samtidig forsyner de veikanter og andre steder den vokser med så mye nitrogen at jordsmonnet forandres for alltid. For å hindre at dette skjer må vi sørge for at hagelupinene holder seg innenfor hagegjerdet vårt og ikke blir et problem i naturen.

Hindre spredning

Frøkapslene som kommer i løpet av høysommeren må vi fjerne, det er første bud. Klipp dem av mens belgene fremdeles er umodne og grønne, før de blir gråsvarte, sprekker opp og sprer frø som kan bli nye planter. Umodne, grønne belger, blader og planteavklipp, unntatt rota, kan legges i komposten, mens tørre belger med modne frø må leveres på gjenvinningsstasjonen. Legg plantedeler i tette, blanke plastsekker. Er det ikke gjenvinningsanlegg der du bor, legg modne frø og -kapsler i restavfallet. 

En grønn frøstand av lupin kastes i restavfallet.  Modne, lukkede frøbelger hos lupin. Moden frøstand med tomme frøbelger.

Alt må opp

Velger du å fjerne planta, må hele rota graves opp. De påfølgende årene må du sjekke at nye planter ikke dukker opp. Se etter karakteristiske lupinblad, har du først sett en hagelupin er frøplantene lett gjenkjennelige. Frø fra lupin kan leve i 50 år spirer mange år etter at morplanta er borte.

En mann holder roten til en oppgravd lupin. Den er tykk og med lange retter.