Hageselskapet har samarbeidet med tilsvarende organisasjoner i Sverige (FOR - Fritidsodlingens Riksorganisation), Danmark (Haveselskabet) og Island (Environment Agency of Iceland) om et nordisk informasjonsprosjekt, Stopp spredningen av fremmede skadelige hageplanter.

Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd. I den anledning har vi laget en lærebok, som i hovedsak er rettet mot studenter innen grønne fagskoler, hagedesign, parkdrift og anleggsgartnere.

Men dette er også nyttig kunnskap til alle som arbeider med å bekjempe spredning av fremmede, skadelige planter. Vi har valgt å omtale et utvalg fremmede, skadelige planter, som utgjør en felles trussel for det eksisterende biologiske mangfoldet i de nordiske landene. Gjennom felles innsats kan plantene bekjempes og spredning kontrolleres.