- Hvis jeg har en fremmed art i hagen min, må den fjernes?

Nei. At en plante er fremmed betyr ikke at den er uønsket. Alle planter som i hovedsak har etablert seg her etter 1800 anses i regelen som fremmede. Flesteparten av plantene i Fremmedartlista er vanlige hageplanter som ikke utgjør noen økologisk risiko. 

- Hvis jeg har en forbudt plante i hagen, må den fjernes? 

Nei. Regelverket om forbudte planter har ikke tilbakevirkende kraft. Men det er forbudt å importere, selge, dele og sette ut nye eksemplarer. For oss hagefolk betyr det også å ikke dele eller gi bort slike planter. Ikke til naboen, og ikke til planteloppemarkedet. 

- Kan jeg få kjøpt hagelupin i hagesenteret?

Nei. Hagelupin er en av de 26 plantene som har blitt forbudt. Hagelupin finnes ikke lengre i handelen. 

- Hva skal jeg gjøre hvis en nabo har en svartelistet plante i hagen sin? 

Vi snakker ikke lenger om svartelistede planter, men om fremmede plantearter, der hver og en er plassert i en risikokategori ut fra hvor stor økologisk risiko den enkelte planten utgjør. Uansett kategori er vi ikke pålagt å fjerne planter som allerede er plantet. Men vi må sørge for å holde dem innenfor eget gjerde. 

LES MER OM HAGERØMLINGER