Fordi kjempespringfrø er ettårig og dør når vinteren kommer, er den avhengig av å få spredd frøene om høsten. Jo flere frø og jo lengre vekk fra mor de spres, desto bedre. En plante med mange avkom er en vellykket plante. Her er kjempespringfrø en mester! Ved hjelp av trykk som opparbeides i frøkapselen, skytes frøene 6–7 meter fra morplantene med en imponerende katapult-teknikk. En ørliten berøring er alt som skal til for utløse katapulten.

Modne kjmpespringfrø i en håndflate. Har du kjempespringfrø i hagen? Da er det ditt ansvar å hindre at plantene kaster frøene sine på utsiden av hagegjerdet. Træ en søplesekk forsiktig over plantene og dra dem rett opp i posen, så hindrer du at frø flyr avgårde. Røttene er grunne og lette å dra opp. Kontakt din gjenvinningsstasjon for å høre hvor du skal levere planteavfallet. Og for all del, ikke legg det i komposten, eller i en felles-dump med planteavfall, som er vanlig mange steder. Det er raskeste vei ut i naturen.