Flaggermus er særegne, pelskledde pattedyr. Som barn var vi redde for dem. Lydløs flakking, hudaktige vinger, historier om rabies og flaggermus som drakk blod, ga fantasien fart. Faktum er at flaggermusene er harmløse og nyttige medspillere i naturen og hagen. Dessverre er flere av artene truet av bolignød. 

Flaggermusfakta

Det vitenskapelige navnet er sammensatt av hånd og vinge, som også er flaggermusens viktigste karaktertrekk. Vingene er hårløs hud, stukket ut fra kroppen over fire svært forlengede fingre. Den femte er en gripeklo. 

En norflaggermus med utslåtte vinger på hvit bakgrunn.

Flaggermus kan oppnå en toppfart på 50 km/timen, men kan ikke gli og må flakse kontinuerlig. De er nattaktive og jakter med ekkolokalisering. Om dagen gjemmer de seg på et mørkt og varmt sted i ly for vind, som i en sprekk i fjellet, i hule trær eller også i hus, gjerne på et varmt loft.

Om vinteren går flaggermusene her til lands i dvale et sted der temperaturen er jevn, over null og luften fuktig, i en fjellsprekk eller liknende. I vinterdvalen lever flaggermusen på opplagret fett og må senke all aktivitet i kroppen for å spare energi. Kroppstemperaturen kan synke til null og hjertefrekvensen til fire slag per minutt. Dyrene mister mye av kroppsvekten og forstyrrelser kan gjøre at de dør av energimangel.  

Visste du at: 
 • 13 flaggermusarter lever i Norge.  
 • Det fins 1300 arter flaggermus i verden.
 • Flaggermus er fredet og vernet ved lov. 
 • Norge har sluttet seg til en europeisk avtale som verner flaggermus. 
 • Norsk Zoologisk Forening jobber med kartlegging i Norge.
 • Verdens nordligste flaggermus yngler i Troms, nordflaggermus. 
 • Verdens eldste flaggermus vi kjenner til ble 41 år. 
 • Alle flaggermusarter i Europa spiser insekter. 
 • Flaggermus er ikke blinde, men jakter ved hjelp av en innebygd sonar. 

En naturlig tilplantet dam i en hage.

Harmløse

Alle de 13 flaggermusartene i Norge er småvokste. Den minste, dvergflaggermusen, veier bare 5 gram, får plass i en fyrstikkeske. Men i motsetning til andre små pattedyr, som mus, gjør flaggermus sjelden skade. Flaggermusens tenner er laget for å spise insekter og ikke til å ødelegge verken isolasjon eller inventar. Avføringen likner musens, men er tørr og kan lett kostes vekk. Den er svært næringsrik og kan brukes som gjødsel i hagen.  Er flaggermus til bry, lokaliser hvor de flyr inn og tilby en alternativ bolig, en flaggermuskasse. Flaggermus er fredet og beskyttet ved lov. Det er ikke lov å stenge flaggermus som yngler ute. Trenger du hjelp til å håndtere flaggermus i hus, kontakt fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Er det unger i din kasse, kontakt flaggermusgruppa i Norsk Zoologisk forening, flaggermus@zoologi.no 

Sårbare

Vår levemåte gjør det stadig vanskeligere for flaggermusene. Mer enn fem av de norske artene truet. Flaggermus lever i kolonier og trenger et trygt, varmt og fredfullt sted å hvile sammen på dagen. Men slike steder blir det stadig færre av. En annen faktor som gjør flaggermusene sårbare er at de, i motsetning til husmus, som kan føde 120 unger i året, vanligvis bare føder én unge hvert år. Til gjengjeld kan flaggermus bli svært gamle, i utlandet kan enkelte arter bli over 40 år. Også plantevernmidler, flombelysning og katter er trusler mot flaggermus. 

Tilby mat og husrom 

Som med fugler kan vi hjelpe flaggermusene ved å tilby mat og husrom i hagen. Og de vil betale for oppholdet. 

En svartmalt flaggermuskasse henger på en tykk trestamme.

En flaggermuskasse er større og flatere enn en fuglekasse og innredet med små rom, dyrene liker å henge tett. Kassen bør henges høyt, gjerne over tre meter, vende mot sør og være mørkfarget for å absorbere varme fra sola – flaggermus elsker varme når de hviler om dagen og sparer energi til oppvarmingen. 

Flaggermus foretrekker et lunt sted, unngå hushjørner, og der det er ro. Kjøp ferdiglaget kasse eller snekre en selv. Oppskrifter fins på nettet (naturvernforbundet.no). Er den ikke tatt i bruk etter to sesonger bør kassen flyttes. Som betaling for boligen spiser flaggermus mygg. Én kan sette til livs 3000 mygg i løpet av en eneste natt! 
For å tiltrekke flaggermus til hagen kan du plante blomsterplanter som dufter om kvelden og natten. De trekker til seg nattsvermere, som igjen er mat for flaggermus. Vivendel, dagfiol, nattlys, hjortetrøst og syrin er gode duftplanter som lokker nattsvermere. 

Nærbilde av en vivendel, kaprifol, i full blomst. Hvite og rosa blomster.

Nettbutikker som selger kasser: 

 • heiavita.no
 • naturogfritid.no
 • igroshage.no