Mikkel Rev er en lur fyr som legger turen dit maten fins. Noen av dem har fått smaken på bylivet og alle godsakene i søppeldunkene der. For reven er særs tilpasningsdyktig og spiser det den måtte komme over. I tillegg til all slags kjøtt, står fugleegg, bær, frukt og korn på menyen. Fuglematere med frø kan også friste en sulten Mikkel på vandring.

Å lete etter mat er revens hovedaktivitet. Som andre rovdyr velger den tilholdssted ut fra hvor det er mest mat å finne. For eksempel viser forskning at den patruljerer ryddebeltet under kraftledninger for å lete etter fugl som er drept i møte med kraftledningene. De følger også veier og jernbanelinjer, da det er mer mat å finne der enn lenger ute i terrenget.

Rødreven graver hi i jord og sandskråninger. Hiet har flere inn- og utganger, men sjelden mer enn fem–seks. Ungene blir født i hiet knapt to måneder etter paringen. Hvor mange valper som fødes, kommer an på hvor mye mat som fins, det mest vanlige er mellom fire og seks valper per kull, men det kan være flere, helt opp til ti eller flere. Mor og datter kan få valper i samme hi, valpeflokken kan derfor se veldig stor ut.

I 1980-årene ble revene i Skandinavia rammet av reveskabb. Bestanden gikk derfor dramatisk tilbake i årene fra 1980 til 1990. Siden den tid har bestanden økt igjen
Rødrev er kjent over hele Norge. Den fins også i store deler av Europa, Eurasia, Amerika, og Nord-Afrika.