Driver foretakene Gartnerfokus og Finnestad planteskole.