Har tidligere jobbet i Norsk Gartnerforbund og som faglærer på Natur videregående skole. Er nå fagkoordinator grønnsaker hos Norsk Landbruksrådgivning.