Mangeårig gartner på Ves. Nå faglærer på Natur videregående skole.