Kurt Osvoll, gartner og hagedesigner
Blindveien 9, 1482 Nittedal
Mobil: 934 12 954
E-post: kurt(at)gronnerom.no
Hjemmeside: gronnerom.no
Spesialområde: Hagedesign og gartnertjenester. Primært renovering av gamle hager, og nyanlegging. Planlegger, tegner og utfører hageanlegg i Oslo og Akerhus. Utfører tegninger med plantelister og perspektivtegninger. Kommer på befaringer, eventuelt også tegne etter innsendte bilder fra andre regioner.