Artiskokk er en gammel flerårig kulturplante som hører til kurvplantefamilien. Den har fellestrekk med de viltvoksende tistelartene vi har i Norge, men stammer opprinnelig fra områdene rundt Middelhavet hvor den har vært dyrket i århundrer.

Det spiselige produktet er blomsterknoppen som høstes like før blomstring. Fargen kan variere fra grønn til lilla. Artiskokk har også en viss prydverdi og betegnes som «architectural and ornamental».

Dyrking

Artiskokk kan dyrkes fra frø eller unge planter og kan bli opp til 1-2 m høy og bør plantes med 60-90 cm avstand. Disse plantene kan med fordel plantes i utkanten av grønnsakfeltet slik at de ikke skygger for de andre vekstene. Plantene har store tistellignende blad med torner i bladkanten og grove, furete og greinete stengler. Blomsterknoppene kan bli 10 cm brede og er omgitt av store, grønne, eggformete kurvdekkblad som er kjøttfulle ved basis. Disse danner det spiselige produktet sammen med blomsterbunnen. Plantene blomstrer normalt i juli måned.

Plantene kan dyrkes fra frø, men mest vanlig er å ta avleggere fra rotstokken. Et plantefelt gir mest ved 3-5 års alder og er vanlig å fornye etter den perioden. For stadig å ha vitale planter bør man ta nye avleggere hvert 2.-3. år. Tas det stiklinger om høsten kan de overvintres i potte på et frostfritt sted. Skal plantene stå ute, bør de dekkes til før frosten kommer, fordi overvintring ute er den største utfordringen i Norge. Bruk gjerne halm eller løv i et 15-20 cm tykt lag. Om våren fjernes dekket når frostfaren er over. Da kan det spas inn litt god kompost rundt plantene.

Jord og gjødsling

Artiskokk foretrekker en solrik plass, godt gjødslet, humusrik og ikke tørkeutsatt jord. Plantene vannes ved tørke.