Det finnes mange former og en rekke forskjellige sorter av indisk bladsennep som hører til korsblomstfamilien. Noen er grønne i bladene, mens andre er røde og variasjonen i vekstform, bladfarge og bladform er stor.

Dyrking

Det er i utgangspunktet en flerårig plante, men den dyrkes som en ettårig plante. Indisk bladsennep etablerer seg og vokser raskt, og enkelte blader kan bli meget store. Planteavstanden bør være 20-30 centimeter og radavstanden 30-50 centimeter. Det anbefales å så fra 20. august til om lag 15. september og disse kan overvintre, men dette er usikkert i Norge. Etablerte planter tåler ned til -10 °C om høsten, og fortsetter veksten. Tidligere såing og såing i kald jord om våren fører lett til stokkløping, men er aktuelt for høsting som unge planter.

Bladsennep kan dyrkes på de fleste jordtypene, men jorda bør være i god hevd, ikke for sur eller for grovsandet. Plantene har ganske grunt rotsystem, så tørkesterk jord er best og plantene bør få vann jevnlig. Sennepssmaken kan bli svært sterk hvis det er tørt og varmt.

Man regner 30-60 dager til begynnende høsting, avhengig av sort, vekstforhold og ønsket stadium. Planter som blomstrer kan fortsatt høstes, men veksten avtar.

Sesong

Indisk bladsennep kan høstes på alle stadier til og med begynnende blomstring. Blomsterskuddene kan høstes som knopp, mens blomster som er utsprunget bør fjernes, slik at plantene kan sette nye skudd. Blomsterskuddene har høy matkvalitet, og store planter kan produsere skudd i flere uker, særlig om høsten og om våren på overvintra planter. Indisk bladsennep tåler lite lagring, men holder seg best ved 0-2 °C og høy luftfuktighet.

Bruk

Indisk bladsennep har skarp sennepssmak, men denne forsvinner ved varmebehandling og gjør smaken mild og mer aromatisk enn andre bladgrønnsaker i korsblomsfamilien. Noen typer har mer pepperaktig smak. Bladene av indisk bladsennep brukes i salater, supper, kjøttretter og stuinger. Og den er også brukt som pickles. På grunn av den sterke smaken egner den seg ikke til å spises alene, men gjør seg i salatblandinger med andre asiatiske bladgrønnsaker eller salater.


Botanisk navn: Brassica juncea
Norsk: indisk bladsennep, sareptasennep
Engelsk: Mustard greens, Indian mustard, Chinese mustard, Leaf mustard,