Jordskokk (Helianthus tuberosus) er flerårig, tilhører kurvplantefamilien og kan bli opp til to meter høy med kraftig bladverk og gule blomster. Blomstene ligner solsikkeblomster, men er litt mindre. De underjordiske stengelknollene minner om poteter, men er ofte ganske ujevne med flere forgreininger eller “hoder” og kan variere fra avlange til runde i formen.

JordskokkSorter

Plantene rekker normalt ikke å utvikle modne frø her i landet og jordskokk blir oppformert med setteknoller på samme måte som potet. En god sort skal ligne en mandelpotet, avlang og glatt, uten utvekster, noe som letter skrelling og håndtering. For hobbydyrkere anbefales sortene ‘Dagnøytral’ og ‘Avella’ som kan dyrkes de fleste steder i landet. Knollstørrelse og avling avtar jo lenger nord man kommer, men plantene overlever de fleste klimaforhold. Plantene tåler helt ned til minus 20 grader og kan stå ute vinteren over. Knoller kan dermed høstes også om våren, noe avhengig av jordtype og snødekke.

Dyrking

Sett knollene 10-12 cm ned i jorda med 25-40 cm avstand i raden og 75-85 cm radavstand. Plantene krever varm, djup, næringsrik og godt bearbeidet jord. Jordskokk trives på de fleste jordarter, men høstingen blir lettere hvis den dyrkes på lette, sandholdige jordarter.

Jordskokk

Jord og gjødsling

Gjødsle jordskokk omtrent som til potet om våren og overgjødsle utover i sesongen når knollene begynner å legge på seg. pH bør ligge på om lag 6. Plantene må vannes i tørre perioder, spesielt når plantene danner knoller.

Plantevern

Jordskokk har få fiender, men ugras bør fjernes før jordskokkens bladverk vokser fram. Seinere blir ugraset utkonkurrert av jordskokkplantene. Med sin gode konkurranseevne kan jordskokk selv bli et ugrasproblem i hagen. Høst flest mulig av knollene om høsten, også de små, hvis plantene skal flyttes til et nytt jordstykke. Hvis man ønsker, kan man la knollene stå på samme sted i hagen over flere år og høste inn litt av knollene hvert år.

Høst jordskokk med greip slik som poteter høstes. Riset visner ned ved første frostnatt, men knollene kan høstes etter den tid, eller tidlig om våren når telen er gått. Dekkes jorda med halm eller lignende kan det høstes hele vinteren gjennom.

Jordskokk

Før du dyrker jordskokk

  • Velg sort med minst mulig utvekster
  • Tar stor plass og er meget voksevillig
  • Høst alle knollene ved skifte av voksested
  • Finn leverandører og mer info på www.jordskokk.no

Jordskokk lagres som potet ved 2-4 °C og minst 95 % relativ luftfuktighet i perforerte sekker eller plastposer.

• NB! «Det er lovforbud mot å bruke jordskokk som man kjøper i dagligvarehandelen som setteknoller. Dette er oftest importerte knoller og man kan få inn skadegjørere som vi ennå ikke har her i landet på den måten. Dette er dessuten også oftest sorter som ikke gir avling under norske forhold.»