Mest kjent er den kanskje som det gule tilbehøret til pinnekjøtt, nemlig kålrabistappe, men den er også barnas favoritt. De elsker å få den servert rett i hånda skåret i rå staver.

Kålrot trives i de fleste jordtyper, men veldrenert jord som holder på fuktigheten er å foretrekke. Kålroten er rund og kan veie fra en til fire kilo og skal ha hardt, fast, lyse gult fruktkjøtt. La gjerne plantene vokse i full sol. Kålrot kan forkultiveres innendørs, men ikke start for tidlig. Småplanter som er tre til fire uker gamle er passende størrelse på utplantingsplanter. Herd plantene både for vind og kulde, og plant først ut når faren for frostnetter er over. Legg over fiberduk, det vil lune og hindre angrep av skadelige insekter. Kålrot kan også såes direkte på friland når jorda er lagelig. Beregn om lag 50 cm radavstand. Vann i såfuren før såing og hold det fuktig i spiretida. Tynn sådde planter til 25-35 cm avstand i raden. Vann plantene hvis det blir tørkeperioder. Kålrot som blir utsatt for næringsmangel, tørke eller ujevn vanning kan bli treen eller sprekke.

Jord og gjødsling

Kålrot kan få bormangel, noe som gir en innvendig brun misfarging og råte (vattersott). Røttene blir beske og treene. Ved sterk bormangel blir røttene hule og sterkt oppsprukne. Gjødsle med borholdig gjødsel.

Plantevern

Problemer i kålrotdyrkinga kan være angrep av kålfluas larver i rota, jordloppegnaging på frøplanter, hårete engtege som suger i vekstpunktet, og klumprot på røttene. Kalking kan redusere klumprotsmitten, men høy pH på om lag 7 kan ha andre negative effekter. Det viktigste er å ha en vekstskifteplan og fjerne korsblomstra ugras på det feltet man dyrker korsblomstra vekster. Kålrot konkurrerer relativt dårlig mot ugras, så rotugras må være under kontroll. Godt vekstskifte og fiber- eller insektduk vil redusere mange av kålrotas uvenner.

Høsting og lagring

Matkålrot bør ikke bli for stor, om lag en kilo er passe. Kålrot for vinterlagring kan såes seint og høstes sist. Kålrot kan lagres lenge under gode lagringsforhold. Best er oppbevaring er ved om lag 0 °C og høy luftfuktighet. Hvis kålroten er litt slapp kan det skjæres en ny snittflate og legge rota iskaldt vann i om lag 30 minutter.

Tips for dyrking av kålrot

  • Kålrot er ikke kravstor, hverken med hensyn til gjødsling, jord eller klima.
  • Kålrot gir mye og god mat.
  • Kålrot må ha et romslig vekstskifte på grunn av klumprotfaren
  • Legg over fiberduk eller insektnett for å hindre insektangrep.